มอบประกาศนียบัตรรับรอง พร้อมแสดงความยินดี แก่ผู้บริหารและทีมงาน K.P.M.G. (Thailand) Co., Ltd

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2013 รับมอบโดยคุณนริศรา พัฒนพิบูล กรรมการบริหาร, ที่ปรึกษาธุรกิจ

 ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management

Login