Login Form

ISO22000 8.5.2 การทำให้ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารมีความทันสมัย

ข้อกำหนดข้อนี้ เป็นหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง ไม่ใช่ ทีมงานความปลอดภัยในอาหาร ที่ต้อง เมค sure ว่าระบบ FSMS นั้นยังไม่ล้าสมัย ยังใช้ได้ดี ได้รับการปรับ ได้รับการเปลี่ยน ตามที่ควรจะเป็น ข้อกำหนดข้อนี้ไม่ซับซ้อนกับข้อกำหนดอื่นๆของ ISO22000 เช่น ข้อ 8.4.2, 8.4.3 เพราเป็นการกำหนดในเรื่อง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องทำให้มั่นใจ (ซึ่งไม่ใช่ การปล่อยตามยถากรรม...)

คำอธิบาย

ข้อกำหนดข้อนี้ เป็นการแก้ปัญหา หรือทำให้ดีกว่า ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 ข้อ 5.4.2 ที่ระบุว่า " ผู้บริหารระดับสูงต้องทำให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆต้องภายใต้การควบคุม….. "

 ถามจริง ว่ามีซัก กี่องค์กร ที่เข้าใจ how to ในการนำข้อกำหนดข้อนี้ไปใช้ในองค์กร เพราะข้อกำหนด ISO 9001 ข้อ 5.4.2 b) นี้เขียนแบบกว้างๆ เลยเกิดปัญหาในการตีความ สุดท้ายกลายเป็นข้อกำหนดที่โลกลืม ไม่ค่อยมีใครใส่ใจ ไม่ได้กำหนดวิธีการในการนำไปใช้ในระบบ QMS ทั้งที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

มาตรฐาน ISO22000 จึงกำหนด ให้เป็นหน้าที่ผู้บริหาร โดยให้แนวทางมาให้ด้วย (ดีมั้ย !)
โดยแอบบอกแนวมาให้ว่า โดยให้ ทีมงานความปลอดภัยทำการประเมินระบบ เพื่อหาจุดเปลี่ยนแปลง ( ใจดีจัง บอกมาด้วยว่าให้ทำอย่างไร)
ซึ่งแน่นอนหากประเมินไม่ดี หรือประเมินแล้วเพิกเฉย ไม่ไปปรับปรุงระบบให้ดี ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรับผิดชอบ (ดีจัง)

ข้อกำหนดข้อนี้ มีการเชื่อมโยง ตอกย้ำซ้ำกับข้อกำหนด 8.4.2/8.4.3 เพราะหากหากประเมิน แล้วผลว่าระบบเรา ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม มีปัญหา หรือ จากข้อมูลภายนอก/ ภายใน อื่นๆ บอกว่าเรามีปัญหา เราก็ต้องทำการหาสาเหตุเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไข ระบบ (จริงไหม)
การแก้ไขให้เป็นระบบก็ต้องมาปรับปรุงที่ระบบ FSMS ด้วย เพื่อปัญหาจะไม่เกิดซ้ำ สุดท้ายองค์กรมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี ที่เหมาะกับองค์กร (ไม่เห็นแปลกเลย ว่ามั้ย ! )


ข้อกำหนดข้อนี้ใช้คำว่า “ ทีมงานความปลอดภัยในอาหารต้องทำการประเมินระบบความปลอดภัยในอาหารตามช่วง เวลาที่กำหนด “ แปลว่าคุณต้องกำหนดเวลาช่วงเวลาไว้ว่า จะทำช่วงไหน และคงจะไม่แปลกใจเลย หากกำหนดง่ายๆ (ต้องหัดทำอะไรง่ายๆ ที่ไม่มักง่าย)ว่าหลังจากที่ทีมงานความปลอดภัยในอาหารทำการประเมิน วิเคราะห์ กิจกรรมการทวนสอบ และ หลังการทบทวนฝ่ายบริหาร ให้เป็นหน้าที่ของทีมงานความปลอดภัยทำพิจารณาปรับปรุงระบบ ส่วนจะปรับก่อนการทบทวนฝ่ายบริหาร หรือ หลังการทบทวนฝ่ายบริหารก็แล้วแต่ แต่ดูๆแล้วระบบที่เกี่ยวข้องกับการ Update นี้ น่าจะต้องทั้งสอง ส่วนใครที่เป็นองค์กรยิ่งใหญ่ คนเยอะงานแยะ อยากจะกำหนดเป็น calendar ด้วยก็ตามสบาย แต่ต้องระวัง เพราะกิจกรรมการปรับปรุงระบบบางที่มาก่อน บางที่มาหลัง การทบทวนฝ่ายบริหาร บางที่ก็รอผลการตรวจติดตาม บางที่ก็ไม่รอ ไม่ค่อยเป็นไปตามปีปฏิทินเท่าไหร่หรอก เพราะการปรับระบบ มักรอไม่ได้ กล่าวง่ายๆว่า การปรับปรุงระบบ FSMS เป็นงานประจำอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น เมื่อทีมงานความปลอดภัยในอาหาร สรุปความเห็นว่าต้องปรับเปลี่ยนระบบแล้ว ! ทำไมต้องรอปรับเดือนนั้นเดือนนี้ ไม่เหมาะหรอก

ผู้ตรวจประเมิน ต้องทำการประเมินการสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ กับผู้บริหารระดับสูง ว่าท่านรู้ไหมว่า องค์กรมีวิธีการในการปรับปุรงระบบอย่างไร ใครรับผิดชอบ การปรับปรุงล่าสุดคืออะไร ทำไม  และ รวมถึงหากผู้ตรวจประเมินพบ หลักฐานอันแสดงให้เห็นว่า ระบบ FSMS ไม่ได้ update อย่างที่ต้อง update อย่างเป็นระบบ หรือไม่มีระบบในการ Update (อ่านแล้ว งงดีไหม) CARs ก็ต้องออกให้กับ ผู้บริหารระดับสูง เพราะ ผู้ตรวจพบความไม่มีประสิทธิผล

หากองค์กรคุณได้ ISO 9001 แต่ระเบียบปฏิบัติใช้มา 3 ปี ดีตลอดไม่เคยเปลี่ยน หากแผน HACCPรวมถึง PRPs ของคุณ ประกาศใช้มาประมาณเนิ่นนาน คุณไม่เคยเปลี่ยนเพราะดีอยู่ ที่ดีอยู่เพราะเมื่อ 5ปี ส่งกรม กรมบอก OK เลยไม่อยากเปลี่ยน (เปลี่ยนแล้ว เดี๋ยวงานอาจจะเข้า) ข้อกำหนด ข้อนี้น่าจะเหมาะมาก....สำหรับคุณ

เพี้ยง !  ขอให้ผู้อ่านบทความ นี้ได้ CARs ข้อนี้ทุกคน ..... ( จริงๆ อยากให้คุณเป็นผู้บริหารระดับสูง ไม่ดีหรือ ..... หรือจะเอา CARs ข้ออื่น !! )

แผนผัง ความสัมพันธ์


 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์