Login Form

การออกแบบระบบตรวจเฝ้าระวัง HACCP (MONITORING SYSTEM) - การออกแบบระบบตรวจเฝ้าระวัง (MONITORING SYSTEM)


การออกแบบระบบตรวจเฝ้าระวัง (MONITORING SYSTEM)

มาตรการการควบคุม มีการกำหนดไว้ เพื่อป้องกันหรือ
ขจัดอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหาร หรือลดอันตรายลงมาสู่ระดับที่ยอมรับได้
ใน แต่ละ CCP การตรวจเฝ้าระวัง (monitoring) นี้อาจใช้ในการตรวจสอบว่ามาตรการควบคุม ได้มีการนำไปปฏิบัติ หรือทำให้แน่ใจว่าค่าวิกฤติอยู่ในภายใต้เกณฑ์กำหนด ด้วยเหตุผลนี้ จึงต้องมีการกำหนด :

  • อะไรที่ต้องตรวจเฝ้าระวัง
  • จะมีการตรวจเฝ้าระวัง ค่าวิกฤติและมาตรการป้องกัน อย่างไร
  • ความถี่ในการตรวจเฝ้าระวัง
  • ใครจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจเฝ้าระวัง 
     

บทความใกล้เคียง

Online

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์