Login Form

ทำไมพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ระบุ (Procedure)

การไม่ทำตามกฎ เกิดจากการขาดวินัย การสร้างวินัยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กร
เราไม่ควรคอยจนเกิดปัญหาก่อนมาคิดถึงเรื่องนี้ องค์กรที่ไร้ระเบียบวินัยจะยากลำบากมากในการพัฒนา ปรับปรุงองค์กร


ก่อนจะสร้างนิสัยให้กับพนักงานในเรื่องความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
ผู้บริหารควรต้องมาตกลงร่วมกันเสียก่อนว่า กฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานต่างๆนั้น
ต้องแน่วแน่ชัดเจนว่าองค์กรต้องการอะไร และทำไมต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์นั้น
เพราะหากคนหนึ่งบอกอย่าง อีกคนบอกอย่างคงไม่ดีนัก โดยเฉพาะมาตรฐานที่เป็นส่วนกลาง
และหากผู้บริหารเป็นผู้นำในการไม่ทำตามกฎที่ตั้งขึ้นเสียเอง เท่ากับเป็นการสอนงาน และทำตนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้พนกงานกระทำตาม
 

ก่อนที่ท่านจะกำหนดกฎเกณฑ์(procedure) สิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึง
 

เหตุผลของการเกิดกฎกติกาและระเบียบปฏิบัติ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างกฎระเบียบ :


1. ถามหาเหตุผล ทำไมเราจึงเลือกกฎเกณฑ์เหล่านี้ให้เขาปฏิบัติ เพื่อสามารถอธิบายได้ว่าทำไมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้จึงจำเป็น และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานเอง หรือเพื่อผู้บริหาร หรือเพื่อลูกค้า
2. ถามตัวเองว่า เมื่อสร้างกฎเกณฑ์แล้ว เราจะมีวิธีในการให้เขาปฏิบัติตามได้อย่างไร จะส่งเสริมอย่างไรให้เขาทำตามด้วยความเต็มใจ
3. เราคาดหมายให้เขาปฏิบัติอะไรได้หรือไม่ได้ในช่วงขณะนั้น มาตรฐานในการทำงานควรคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามได้
 

ในการสร้างระเบียบวินัยให้กับพนักงาน เรามีประเด็นไหนบ้างที่เราควรพิจารณา
 

ในการสร้างระเบียบวินัย เรามีประเด็นมากมายที่ต้องคำนึงถึง อะไรที่เราควรเน้น ดังนั้นเราควรพิจารณาให้ลึกซึ้งในเรื่อง:
1. มีพฤติกรรมอะไรที่ต้องการส่งเสริมให้เขาทำบ่อยๆ
2. มีพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ส่งเสริม แต่เราจำต้องเข้าใจและอดทน
3. มีพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ยอมเลย
 

ในการออกอนุมัติระเบียบปฏิบัติ (Procedure) มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องคำนึงก่อนอนุมัติ


ก่อนอนุมัติระเบียบปฏิบัติ ท่านต้องถามตัวเองก่อนอนุมัติดังนี้ :
 

1. สร้างกฎมามากมาย หยุมหยิมหรือมีกฎกติกาที่ไม่จำเป็นหรือไม่
2. มีกฎไม่สมเหตุสมผล หรือไม่มีเหตุผลของการบังคับใช้
3. มีความจำเป็นหรือไม่
4. พนักงานจะปฏิบัติตามได้ไหม
5. จะยุติธรรมกับพนักงานหรือไม่
6. พนักงานเข้าใจความสำคัญและประเด็นในกฎเหล่านี้หรือยัง
7. พนักงานทราบไหมว่าถ้าเขาไม่ทำตามแล้วผลจะเป็นอย่างไร
เราใช้กฎกับพนักงานทุกคน เท่าเทียมกันหรือไม่

Online

มี 49 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์