Login Form

ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เกี่ยวกับ PAS223 อย่างไร ?

อะไรคือ PAS223 ?

ในการที่ท่านจะขอการรับรองมาตรฐาน FSSC22000 นั้น จะมีการกำหนดให้ใช้ PRPs อยู่ด้วยกัน 2 เรื่องคือ

1) PAS220 ปัจจุบันถูกพัฒนาเป็น ISO/TS22002-1 ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานของ PRPs สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ต่างๆเป็นต้น

2) PAS223 นั้นเป็นโปรแกรมพื้นฐานของ PRPs สำหรับโรงงานผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่าย สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร

ซึ่งหากโรงงานท่านหรือธุรกิจท่านเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใช่กับอาหารนั้น เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องต่างๆ ซอง ฟิล์ม ต่างๆ เป็นต้น ท่านต้องการการขอการรับรอง FSSC22000 ได้ ต้องมีการนำ PAS223 ไปประยุกต์ใช้

PAS223 มีข้อกำหนดอะไรบ้าง ?

ข้อกำหนดของ PAS223 นั้นหลักๆจะคล้ายกับ PAS220 แบ่งเป็นทั้งหมด 19 เรื่อง ส่วนที่เป็นข้อกำหนดที่ต้องมาประยุกต์ใช่นั้นจะเป็นข้อที่ 4 จนถึงข้อที่ 19

โดยหัวข้อหลักๆ เป็นดังนี้

4.กล่าวถึงเรื่องสถานประกอบการ

5. แผนผังและพื้นที่ในการทำงาน

6.สาธารณูปโภค

7.ของเสีย

8.ความเหมาะสมของอุปกรณ์และการบำรุงรักษา

9.การจัดการทางด้านการจัดซื้อวัตถุและงานบริการ

10. การปนเปื้อนและMigration

11. การทำความสะอาด

12.การควบคุมสัตว์รบกวน

13. สุขลักษณะส่วนบุคคลและสิ่งอำนวยความสะดวก

14. งาน rework

15. ขั้นตอนการเพิกถอนคืน

16.การจัดเก็บและการขนส่ง

17.ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและข้อมูลสำหรับผู้บริโภค

18.การปกป้องอาหาร การระวังทางด้านชีวภาพ การก่อการร้ายทางชีวภาพ

19. การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัรฑ์สำหรับบรรจุอาหาร

 

ทำไมต้องประยุกต์ใช้ PAS223 ?

ท่านจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี่จะมีการกล่าวถึง องค์กร GSFI ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ Benchmarking มาตรฐานต่างๆ และเมื่อองค์กร GSFI จะทำการ recognized schemes นั้น เช่น FSSC22000 , SQF , BRC Food V 6 และ BRC IoP และ IFS เป็นต้นมาตรฐานใด ก็ถือว่ามาตราฐานเหล่านั้นมีความเท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างมาตรฐานที่ได้รับการ ท่านสามารถตืดตามการ updated มาตรฐานของ GSFI ได้ที่ http://www.mygfsi.com/

หลายองค์กรจะใช้การอ้างอิงว่าองค์กรท่านได้รับการรับรองมาตรฐานที่ GSFI recognized หรือไม่ ซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้ท่านตอบผู้ซื้อของท่านว่า ใช่

บางท่านอาจจะมีการขายสินค้าให้กับ buyer ที่กำหนดให้ถูกตรวจแบบ second party audit มี checklist เฉพาะนั้น จะเห็นว่าปัจจุบัน buyer เหล่าวนั้นกำลังเปลี่ยนรูปแบบการตรวจ โดยการใช้ผลจากการทำ Benchmaking ของ GFSI เป็นมาตรฐานที่เขาจะยอมรับผลการตรวจ เช่นหากคุณตรวจด้วย FSSC22000 ผ่านก็ถือว่าคุณผ่านหลักการเรื่องการตรวจประเมินระบบเป็นต้น

รวมทั้ง buyer ที่เป็นที่รู้จักกันดีทั้งหลายจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามาตรฐาน เช่น PAS220 , PASA223, BRC บ้าง ซึ่งเครื่องหมายว่าลูกค้าของท่านได้นำเอาข้อกำหนด spec ของเขามาใส่ไว้ในมาตรฐานต่างๆที่เขาร่วมเขียนขึ้น ท่านสามารถสังเกตได้จากปกหรือด้านหลังของมาตรฐาน จะเห็นว่าลูกค้าของท่านเข้าร่วมเขียนมาตรฐานอะไรบ้าง

 มาตราฐาน PAS223 link :

 

http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030240355

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์