ซีพีเอฟ เดินหน้าวางมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) ระดับโลก

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าวางมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) ระดับโลก คว้ามาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 20000-1:2011 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการการให้บริการไอที จาก บริษัท BSI Group (Thailand) จำกัด เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยี ตอบรับการปรับตัวธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล

นายประเดิม โชติศุภราช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า "ทุกวันนี้เทคโนโลยีด้าน ไอที มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากทั้งต่อภาคธุรกิจและสังคม ฉะนั้น เพื่อเป็นการปรับตัวธุรกิจตอบรับกับยุคดิจิตอล ซีพีเอฟ จึงให้ความสำคัญต่อการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านไอทีให้มีความ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบมาตรฐานการบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และ สร้างความไว้วางใจกับลูกค้า ซีพีเอฟจึงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการบริการด้านไอทีตามมาตรฐานสากล และในที่สุดระบบไอทีของซีพีเอฟก็ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานงานบริการด้านไอทีโดยเฉพาะ สำหรับองค์กรในยุคดิจิตอล"

สำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ถือเป็นมาตรฐานสากล ด้านการบริหารบริการไอที และเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก เนื้อหาของมาตรฐานดังกล่าวจะระบุถึงข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดว่าองค์กรมีการบริหารบริการไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ หากองค์กรมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นครบถ้วน ก็จะสามารถผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองนี้เช่นกัน

ซีพีเอฟนำระบบไอทีเข้ามาช่วยในการทำงานแทบจะทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต งานในส่วนบริการ การตลาด จนกระทั่งถึงการบริการลูกค้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงลดต้นทุนต่างๆได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ซีพีเอฟ ยังคงตอกย้ำและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบไอที ทั้งซอฟท์แวร์และการให้บริการตามมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนซีพีเอฟสู่เป้าหมายดัง กล่าว ฉะนั้น มาตรฐานระบบไอทีของซีพีเอฟจะผ่านการรับรองตามมาตรฐานในระดับโลกด้วย

ที่มา : http://www.cpthailand.com/Default.aspx?tabid=129&articleType=ArticleView&articleId=1678

 ISO/IEC 20000-1:2011

Login