Login Form

ถุงมือยาง (latex gloves) ทำไม ข้อกำหนด 13.4 ของ PRPs สำหรับ FSSC22000 บอกว่าไม่ควรใช้ ?

ถุงมือยาง แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ผลิตมีอะไรบ้าง ?

 1. Latex Gloves ผลิตจากยางดิบธรรมชาติ (Natural rubber) มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น (Elastic) เหนียว ทนทาน และทนต่อการลื่น (Slip resistant) มีทั้งแบบเคลือบแป้ง (Powdered) และไม่เคลือบแป้ง (Powder-free)

latex

2. Latex-free Gloves ผลิตจากยางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Latex Gloves จึงเป็นทางเลือกสาหรับ

ผู้ที่แพ้ Latex Gloves ถุงมือยางแบบ Latex-free แบ่งเป็น

 Nitrile Gloves (Butadiene-acrylonitrile) มีความทนทานต่อสารเคมีสูง

      Nitrile Gloves Powder Free

 Vinyl Gloves (Polyvinyl Chloride หรือ PVC) คุณสมบัติการป้องกันที่ต่า และไม่ยืดหยุ่น

 

vinyl gloves

Neoprene Gloves (Polychloroprene) เป็นทางเลือกสาหรับผู้ที่แพ้ถุงมือยาง Latex เนื่องจาก มีคุณสมบัติป้องกันได้ดีเยี่ยม รวมทั้งให้ความรู้สึกและสัมผัสที่ดี แต่ไม่ยืดหยุ่นและเหนียวเทียบเท่าถุงมือยางแบบ Latex

kndct21911 300 chemo plus neoprene gloves sma

 

ทำไมไม่ควรใช้ latex glove?

 

เนื่องจากในส่วนประกอบของถุงมือยางธรรมชาตินั้น มีโปรตีนของยางธรรมชาติ มีรายงานจากหลายๆองค์กรถึงการแพ้ต่อ ถุงมือยางที่ทำจาก latex มีผู้พบว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้อย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากโปรตีนที่พบในอย่างธรรมชาตินั้นเอง ซึ่งหากมีการใช้ในกระบวนการผลิตอาหารนั้น สำหรับพนักงานที่แพ้ก็จะเกิดปฏิยาต่อถุงมือนั้นทันที

หรือหากมีการหลุด ปนเปื้อนไปกับสินค้าแล้วไม่สามารถตรวจสอบพบ หรือนำออกจากผลิตภัณฑ์ได้ ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหารเป็นโรคภูมิแพ้ต่อโปรตีนในยางธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นความไม่ปลอดภัยในอาหารต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้ตาม link ด้านล่างเกี่ยวกับกรณี การเกิดภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้ กาวยางธรรมชาติ

 

http://www.allergy.org.au/component/search/?searchword=latex+glove&ordering=&searchphrase=all

http://www.latexallergyresources.org/articles/guidelines-management-latex-allergies#guidelinesforfacilities

Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์