Login Form

ISO/TS22002-1 Prerequisite Program on food Safety- Part 1 Food Manufacturing คืออะไร ?

ISO/TS22002-1 prerequisite program on food safety – Part 1 Food Manufacturing  คืออะไร ?

 

 เดิมนั้นการขอรับรอง FSSC22200 นั้นเป็นการประยุกต์ใช้ระบบ ISO22000 + PAS220 แต่ปัจจุบัน BSI-PAS220 ได้ถูกทดแทนด้วย ISO/TS22002-1 : 2009 ในสิ้นปี 2012 ซึ้งองค์กรที่ได้รับการรับรอง FSSC22000 ภายใต้ ISO22000 + PAS220 นั้นก็สามารถใช้ได้จนถึงรอบการต่ออายุใบรับรอง ขององค์กรท่าน

 

 ซึ่ง ISO/TS22002-1:2009 ก็คือ prerequisite program on food safety – Part 1 Food Manufacturing  ซึ่งคือข้อกำหนดเฉพาะ PRPs ในข้อ 7.2.3 ของ ISO22000 นั้นเอง

หากองค์กรท่านเริ่มทำระบบ FSSC22000 ใหม่ ขอการรับรองใหม่ ข้อกำหนดที่ต้องประยุกต์ใช้เพื่อความสอดคล้องก็คือ ISO22000 + ISO/TS22002-1:2009

 FSSC22000 diagram

 

 

 โดยรายละเอียดของข้อกำหนดเองนั้นก็คล้ายๆ PAS220นั้นเองมีแตกต่างบ้างเล็กน้อย โดยประกอบด้วย  

 

 3. นิยามและคำจำกัดความ

4. การก่อสร้างและแผนผังของตัวอาคาร

5 . แผนผังของสถานที่ประกอบการและพื้นที่ในการทำงาน

6. สาธารณูปโภค – อากาศ น้ำ พลังงาน

7. การกำจัดของเสีย

8..ความเหมาะสมของอุปกรณ์ การทำความสะอาด และ การบำรุงรักษา

9. การจัดการในการจัดซื้อวัตถุดิบ

10. มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม

11. การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค

12. การควบคุมสัตว์รบกวน

13. สุขลักษณะสวนบุคคลและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงาน

14. การทำซ้ำ

15. ขั้นตอนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

16. การจัดเก็บในคลังสินค้า

17.การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ /ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค

18. การปกป้องอาหาร การระวังทางด้านชีวภาพ การก่อการร้ายทางชีวภาพ

 

(บทหน้าจะบอกว่า PAS220 VS ISO/TS22002-1 ต่างกันอย่างไร รอแป๊ปนะ) หากอยากได้รายละเอียดของ  PAS220 ดูได้ที่

 

 http://shop.bsigroup.com/en/Browse-by-Sector/Food--Drink/?t=r 

 

 

Online

มี 117 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์