Login Form

เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร - พนักงาน

อุปนิสัยในการทำงานที่ไม่ดี ของพนักงานอาจก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นที่น่าพอใจในโรงงานได้ โดยเฉพาะในส่วนการผลิตที่มีพนักงานสัมผัสอาหารเป็นจำนวนมาก หรือการทำงานของพนักงานมีผลโดยตรงโดยการสัมผัสกับอาหาร
ผู้ตรวจสอบให้ทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้ :

1. สังเกตทัศนคติและการปฏิบัติของพนักงานในระหว่างการตรวจสอบโดยตลอด
2. ให้สังเกตพนักงานในขณะกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อทำการพิจารณาหน้าที่ของพนักงาน
3. ให้สังเกตความสะอาดและความเรียบร้อยของการแต่งกายพนักงาน และการสวมหมวกคลุมผมหรือเครื่องแต่งการที่กำหนดหรือไม่
4. สังเกตว่ามีพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานมีอาการเป็นหวัด หรือมีแผลติดเชื้อ หรือมีรอยแผลจากของมีคมบาด หรือไม่ เป็นต้น ห้ามทำการตรวจดูแผล, สัมผัส หรือแกะผ้าพันแผลออก เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย การทำเช่นนี้เป็นการรบกวนพนักงาน, ก่อให้เกิดอันตรายกับคุณ ผลิตภัณฑ์และพนักงาน ท่านจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เล็กน้อยมากต่อการเสียเวลาและก่อให้เกิด ความเสี่ยงในประเด็นนี้
5. สังเกตว่ามีร่องรอยว่า พนักงานรับได้ประทานอาหารในขณะปฏิบัติงานหรือไม่
6. สังเกตถึงการปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะของพนักงาน หรือการปฏิบัติงานที่มีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่นสัมผัสพื้นผิวที่สกปรกแล้วไปจับสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผิวสัมผัสกับอาหารโดยตรง รวมถึงพนักงานที่มีการถ่มน้ำลาย ที่สัมผัสจัดการกับขยะมูลฝอย มีการล้วงแคะแกะเกา พนักงานที่ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง พนักงานที่จัดการกับภาชนะบรรจุที่สกปรก แล้วไปจับผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ล้างและทำความสะอาดมือก่อน
7. สังเกตว่าพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานหรือไม่ เช่น "ไม่สูบบุหรี่", "ทำการปิดประตูเสมอ", "ล้างมือก่อนที่กลับเข้าพื้นที่ทำงาน" เป็นต้น
8. ให้สังเกตพฤติกรรมการล้างมือ ในกรณีที่พนักงานที่จับสิ่งของที่ไม่ถูกสุขลักษณะแล้วทำการจุ่มมือลงในน้ำยา ฆ่าเชื้อโรคโดยไม่ล้างมือก่อน สิ่งที่ต้องระวังคือจำนวนและชนิดของสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนมือในระหว่างที่ สัมผัสกับสิ่งของที่ไม่ถูกสุขลักษณะก่อนที่จะฆ่าเชื้อ สารฆ่าเชื้อจะทำงานได้ดีหากทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อน
9. ให้ทำการพูดคุยของพนักงานที่กำลังทำงานอยู่ ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ, สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าในแง่ดีหรือไม่ดี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ให้บันทึกไว้เพื่อทวนสอบหาหลักฐานเพิ่มเติม
10. ตามความเหมาะสม ให้ทำการตรวจสอบระดับการศึกษาและการฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อพิจารณาว่า ประเภท ชนิด ระยะเวลาของแผนโปรแกรมการฝึกอบรม และการกำหนดคุณวุฒิของบริษัทนั้นมีความเพียงพอเหมาะสม กับงานที่พนักงานทำ

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 61 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์