Login Form

ทำไม ISO22000 ใช้คำว่า มาตรการควบคุมร่วม combination of control measure

เพราะความเป็นจริงในขั้นตอนการทำงานหนึ่งๆ มักมีมาตรการควบคุมเพื่อควบคุมอันตรายมากกว่าหนึ่งประเภท

เรามักใช้หลายๆมาตรการควบคุมในการ รุม จัดการกับอันตรายในอาหาร

เช่น ในกิจกรรมการคัดขนาด ตัดแต่ง ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง

สิ่งที่ต้องควบคุมอันตรายในขั้นตอนนี้

การควบคุมเวลาในการปฏิบัติงานการควบคุมความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์การตรวจสอบสุขภาพ สุขลักษณะคนงาน

เช่นขั้นตอนการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง

อุณหภูมิอาหารขณะบรรจุน้ำหนักบรรจุแต่ละกระป๋องความหนาของกระป๋องแรงดันในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเวลาที่ต้องควบคุมเมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการอุณหภูมิเครื่องนึ่ง

จะเห็นได้ว่า ในขั้นตอนใดๆ มักมีวิธีการที่มากกว่าหนึ่งในการควบคุมอันตราย ดังนั้นคงไม่ฉลาดนักหากเราต้อง validation ในแต่ละมาตรการควบคุม (มาตรฐาน ใจดี ให้เราสามารถควบรวม validation ในแต่ละ step ขั้นตอนการผลิตได้ ) ซึ่งเมื่อเรารู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่มีผลต่อการควบคุมอันตราย บรรดาขั้นตอนเหล่านั้นต้องได้รับการใส่ใจ ไม่ว่าจะโดย CCP หรือ oPRPs ก็ตาม

เป็นไปได้หรือไม่ที่องค์กรจะไม่มี มาตรการควบคุมชนิด CCP เลย

เป็นไปได้ยิ่งกว่าจะเป็นไปได้ อย่าลืมว่ามาตรฐาน ISO22000 ไม่ได้เขียนมาเพื่อบริษัทคุณ  มาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO22000 นั้นไม่ว่า oPRP หรือ HACCP Plan  ก็จำเป็นต้องทำ validation ดังนั้นกระบวนการผลิตอาหารจึงมีความปลอดภัย แม้ว่าไม่มี CCP ( HACCP Plan) ไม่มี Critical Limit เลยก็ตาม ดูประเภทการผลิตกับความเสี่ยงความปลอดภัยในอาหาร

บทความใกล้เคียง

Online

มี 63 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์